Header sociala medier

Vår policy

Vår framgång som idrottsförening bygger på att vi skapar de förutsättningar som behövs för att våra spelare och ledare ska nå sina idrottsliga mål. En sådan förutsättning är vårt förhållningssätt till varandra och till de situationer där vi representerar IBF Offensiv Lidingö.

För spridning till alla spelare, ledare och föräldrar i IBF Offensiv Lidingö.

Denna version - fastställd och beslutad av styrelsen den 16 januari, 2010.

Sponsorer

Vill du också synas här?
Kontakta styrelsen.

Md standard log 6a1652
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub