Header sociala medier

Årsmöte den 7 juni 2022 i Lidingö Stadshus

Publicerad 2022-05-06 16:36
Välkommen till IBF Offensivs Årsmöte den 7 juni 2022 klockan 18:00 i Lidingö stadshus. Anmälan sker via mail till kassor.offensiv@gmail.com senast 1 juni så jag kan ha koll på om vi behöver ett större rum. Vi har bokat rummet "Baggeby".

Välkommen till IBF Offensivs Årsmöte den 7 juni 2022 klockan 18:00 i Lidingö stadshus. Anmälan sker via mail till kassor.offensiv@gmail.com senast 1 juni så jag kan ha koll på om vi behöver ett större rum. Vi har bokat rummet: Baggeby.

Eventuella motioner önskas via mail till kassor.offensiv@gmail.com senast den 10 maj.
Medlemmar som har betalt avgift och fyller lägst 16 år i år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Agenda årsmöte 2022 IBF Offensiv Lidingö

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av agenda

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

  1. Styrelsens förslag om Stadgeändring (se mer information här: IBF Offensiv Lidingö Nya stadgar)

12. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c. suppleanter i styrelsen

d. valberedning (2 ledamöter för en tid av 1 år)

13. Övriga frågor


Välkomna!
Mvh,

Ordförande och styrelsen för IBF Offensiv Lidingö

genom

Viveka Hanno
Kassör
IBF Offensiv Lidingö

Kassör Viveka Hanno

Sponsorer

Vill du också synas här?
Kontakta styrelsen.

Md coop logo webb
Md cab41b8b072053584102f8567f6ecce5
Md sk rmklipp
Md kvarters
Md klippoteket webb
Md tbs media
Md eo logo blue stacked
www.easyo.se
Md enenda 2
www.enenda.se
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub